/ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén
anh muốn tự bén hay để em châm luôn

/ bầu ơi thương lấy bí cùng
tuy rằng em xấu nhưng vô cùng thương anh

/ có trí thì nên
có em thì hạnh phúc

/ cá không ăn muối cá ươn
yêu em ngại nói thì thường FA

/ đất có thổ công
em thì hổng có gấu

/ của bền tại người
ế bền tại lười

/ ghét của nào trời trao của ấy
anh ghét em có được không?

/ cá không ăn muối cá ươn
anh không đớp thính thì thường ép ây

/ Nhiều sao thì nắng
vắng em thì cô đơn đấy

/ mất lòng trước nhưng được lòng em

/ trăm hay không bằng tay em

/ trăm năm bia đá cũng mòn
tình xưa cũng đổ vẫn còn có em

/ vạch lá tìm sâu
vạch đâu tìm anh

/ việc nhà thì nhác
việc gấp gáp là hẹn hò với em

/ cây còn có gió đẩy đưa
em từng này tuổi vẫn chưa mối nào

/ ngại ăn thì đói, ngại nói thì mình cứ yêu đi

/ yêu phải nói ra, không con ma nó bắt đấy

/ hót rác còn có lao công
em đâu đến nỗi mà a không hót về?

/ tổ ong 136 lỗ còn có đôi
vậy mà thân mị vẫn đơn côi sớm chiều

/ thu qua đông tới mà sao a còn chưa tới tim e

/ thu bà nó rồi a còn nơi đâu thế?

/ cầu khỉ còn đong đưa, sao anh còn chưa đong em về

/ tháng này vẫn đang ế
em chỉ nhắc nhẹ vậy thôi

/ nam quốc sơn hà nam đế cư
để e ế mãi ấy là hư