/nhà sạch thì mát
chạy ad thì bát ngát doanh thu

/cá không ăn muối cá ươn
kinh doanh không ad đơn thương ít tăng

/nam quốc sơn hà nam đến cư
bán hàng không ad mẹ bảo hư

/một tay làm chẳng lên nong
hai tay đặt ads sòn sòn ra đơn

/giàu nhờ bạn – sang nhờ vợ
xóa nợ chờ chạy ads face

/có hai sự thật bạn nên biết

  1. bạn sẽ sống rất thọ nếu ăn cơm liên tục trong 90 năm
  2. doanh thu sẽ tăng khi biết chạy ads

/trung tâm ứng dụng công nghệ mới
ép dẻo bằng lại xe, chứng minh thư, ép bền đẹp lấy ngay
ai chạy ad facebook đi…

/đủ nắng hoa sẽ nở
đủ gió hoa sẽ bay
đủ ads đơn sẽ đong đầy